Depot service

 

  • HEAD OFFICE: GREEN LOGISTICS CENTER CO., LTD

    Lô đất CN3.2G KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

    Tel: (84-225) 3979550 - (84-225) .3262156 - Fax: (84-225) 3200 039

  • ADDRESS OF THE CORPORATION: VIETNAM CONTAINER JOINT STOCK COMPANY

    Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng

    Tel: (84-225) 3836 705 - Fax: (84-225) 3836 104

Copyright © 2018 Copyright by TCE Erection and Construction Joint Stock Company